• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Dodatek gazowy - Świadczenia

Dodatek Gazowy - Refundacja Podatku VAT

Dodatek gazowy to refundacja podatku VAT za gaz sieciowy, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.
O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Refundacja przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi- Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:
– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł.
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.
c) osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z OPŁACONEJ faktury za okres objęty wnioskiem.
Termin składania wniosku: w dowolnym czasie w 2023 r. jednak nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
• odpowiednio do sytuacji załączniki do wniosku
Faktury prognozowane podlegają refundacji dopiero po ich rozliczeniu z dostawcą paliwa gazowego.
Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne lub aplikacji rządowej mObywatel poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1 po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku: ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 7:30-16:00; ul. Rydla 39-40, godz. 7:30-15:30 (urna)
Dokumenty można także przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2023
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk