• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Świadczenia rodzinne - Wnioski i formularze

Pliki do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego »

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych »

Oświadczenie o urlopie wychowawczym »

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej »

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka »

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna »

Zgłoszenie danych o członkach rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego »

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS RP-6 »

Oświadczenie - odpowiedzialność karna »

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dziećmi »

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego »

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna »

Zgłoszenie danych o członkach rodziny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego »

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS RP-6 »

Oświadczenie - odpowiedzialność karna »

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dziećmi »

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna »

Świadczenia Rodzinne - dokumenty dodatkowe

Formularz rachunku bankowego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/wychowawczych »

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2023
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk