• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Aktualności

2021-06-28

Zmiany w zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

 • zmiana sposobu wyliczenia dochodu, który będzie teraz ustalany według definicji z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) – pociąga to za sobą konieczność składania zaświadczeń o dochodach na nowych drukach,
 • zmiana sposobu obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego,
 • zmiana kryterium dochodowego, które będzie się teraz odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do kwoty najniższej emerytury,
 • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach,
 • rozszerzenie kręgu osób, którym dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał o osoby przebywające w:
  • domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole, w tym w szkole wojskowej

  - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Od 1 lipca 2021 roku szczegółowe informacje na temat zmian będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce DODATKI MIESZKANIOWE.

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2021
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk